Wij gebruiken cookies (lees meer) om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbetere uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   

Vraag een offerte aan of maak een afspraak

 

reCAPTCHA is required.

Lees hier onze privacyverklaring met informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Contact

Koningslaan 4
1075 AC Amsterdam
020 – 573 63 11mail@lubbers.nl

Nieuws

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

8 mei 2019
lees meer

 
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn vanaf dat moment verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden, ofwel UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.
 
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, wordt onderdeel van het handelsregister en valt onder beheer van de Kamer van Koophandel. Het inschrijven van de UBO zal dan ook verplicht worden gesteld voor ondernemingen en rechtspersonen die nu al zijn ingeschreven in het handelsregister (met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren, kerkgenootschappen en enkele typen historische rechtspersonen).
 
Een deel van de persoonsgegevens van de UBO zoals diens naam en economisch belang wordt via het register openbaar. Het openbare deel van het UBO-register is echter alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Voor het opvragen van de gegevens uit het register zal een vergoeding moeten worden betaald.
 
De verplichting tot het inschrijven van de UBO zal bij de ondernemingen en rechtspersonen zelf liggen. Vanaf januari 2020 zijn nieuw opgerichte ondernemingen en rechtspersonen verplicht om de benodigde informatie met betrekking tot hun UBO aan te leveren op het moment van inschrijving bij het handelsregister. Reeds ingeschreven ondernemingen en rechtspersonen hebben tot halverwege 2021 de tijd om de UBO in te schrijven.
 

sluiten

Kantoor vrijdag 5 april gesloten

14 maart 2019
lees meer

 

Ons kantoor bestaat dit jaar 50 jaar. In verband hiermee gaan wij met alle medewerkers op reis en is ons kantoor op vrijdag 5 april 2019 gesloten.

 

Wij zijn u op maandag 8 april weer graag van dienst.

sluiten

Lubbers & Dijk meest veilende notariskantoor van Amsterdam en omstreken

7 maart 2019
lees meer

 

Goed nieuws! Uit recente berichtgeving van hét veilinghuis voor onroerende zaken; ‘De Eerste Amsterdamse’, blijkt dat Lubbers & Dijk Notarissen in 2018 het meest veilende notariskantoor van Amsterdam en omstreken was met maar liefst 36 objecten.

 

In hetzelfde bericht van De Eerste Amsterdamse lezen we dat er in 2018 in totaal 238 objecten zijn aangemeld en gepubliceerd. Hiervan zijn 82 objecten als vrijwillige veiling aangemeld en 155 objecten als executoriale veiling.

 

‘Ook al gaat het om een onofficiële titel, wij dragen hem met trots, aldus Peter de Meijer (partner / notaris Vastgoed bij Lubbers & Dijk Notarissen. Wij zien het als een bekroning op ons werk. De integrale visie, het specialistisch advies en de persoonlijke aandacht van onze vastgoedspecialisten hebben hun vruchten afgeworpen. Dit is een goede drijfveer om ook in het komende jaar onze betrokkenheid en expertise op dit gebied te laten gelden.’
 

sluiten

Artikel: ‘Pensioenverevening: de stand van zaken’

23 oktober 2018
lees meer


Auteur: mr. P.J.F.M. Le Cat

 

In hun brief van 8 maart jl. hebben Ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Dekker (Rechtsbescherming) hun voornemen kenbaar gemaakt om de “Wet verevening pensioenrechten bij scheiding”[2] op belangrijke onderdelen te wijzigen.[3] Zij stellen vast dat de wet beperkt gebruikt wordt, te vaak nog onbekend is bij burgers en scheidingsprofessionals en dat de uitvoering voor verbetering vatbaar is.

Recente evaluaties van de wet door het SEO Economisch Onderzoek (SEO) en het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), hebben de bewindslieden bij het formuleren van hun “verbeterrichtingen” geholpen. In dit artikel bespreek ik allereerst de vigerende Wvps. Daarna besteed ik bijzondere aandacht aan recente wetgeving en rechtspraak rond de verevening van de door een directeur-grootaandeelhouder in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten. Dan volgt een korte samenvatting van de evaluatie van de Wvps door de bewindslieden, waarna ik afsluit met een opsomming en toelichting van de kabinetsvoornemens tot wijziging van de wet.

 

 

Download het artikel (PDF) en lees verder

 

 

sluiten

Artikel: ‘Particuliere vakantieverhuur in Amsterdam vanuit publiek- en privaatrechtelijk perspectief’

4 september 2017
lees meer

 

Artikel uit het juridisch tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2017/7)

Auteur: mr. P.J.F.M. Le Cat

 

Verhuur van de eigen woning aan toeristen via een internetplatform als Airbnb heeft mondiaal een grote vlucht genomen. In Amsterdam is het aantal boekingen via Airbnb in de laatste drie jaar explosief gestegen. Gemeente en stadbewoners zijn door dit nieuwe fenomeen overrompeld. De klachten zijn niet van de lucht. De Gemeente benut de bestaande (publiekrechtelijke) regelgeving en ontwerpt nieuwe regelgeving om vat te krijgen op de uitwassen. Verder is er inmiddels enige (privaatrechtelijke) rechtspraak gevormd. Dit artikel poogt inzicht te geven in de huidige stand van zaken.

 

 

Download het artikel (PDF) en lees verder

sluiten

Artikel: ‘Nogmaals: de zuivere aanvaarding van een nalatenschap’

12 februari 2016
lees meer

 

Artikel uit het juridisch tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2016/5)

Auteur: mr. P.J.F.M. Le Cat

 

De Hoge Raad heeft op 22 mei 2015 in cassatie geoordeeld naar aanleiding van het arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 8 april 2014 (ECLI:NL:GHDHA:2014:1799, “De Koperen Pan”), besproken in JBN, 2015, 2. Het ging om de vraag of het betalen van een etentje van de erfgenamen ten laste van de nalatenschap gezien moet worden als een daad van zuivere aanvaarding. Het hof oordeelde bevestigend. De Hoge Raad heeft het arrest van het hof vernietigd.

 

Download het artikel (PDF) en lees verder

sluiten

Artikel: ‘Twee uitspraken over de zuivere aanvaarding van een nalatenschap’

20 april 2015
lees meer

 

Artikel uit het juridisch tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN 2015/2)
Auteur: mr. P.J.F.M. Le Cat

 

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1489) een uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap als aanvaard geldt, in het geval een erfgenaam ten behoeve van een nalatenschap optreedt en verweer voert in een gerechtelijke procedure. Eerder in 2014 (8 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1799) oordeelde het Hof ’s-Gravenhage over de vraag of het betalen van een etentje van erfgenamen ten laste van de nalatenschap gezien moet worden als een daad van zuivere aanvaarding. Voor beide uitspraken geldt dat de grens tussen het verrichten van daden van beheer en die van beschikking, na eerdere feitenrechtspraak, scherper is getrokken. Verder komt het Wetsontwerp “betos” door genoemde uitspraken in de belangstelling te staan.

 

 

Download het artikel (PDF) en lees verder

 

 

sluiten