Wij gebruiken cookies (lees meer) om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbetere uitsluitend om de site beter te laten functioneren en bezoek te monitoren.   

Vraag een offerte aan of maak een afspraak

 

reCAPTCHA is required.

Lees hier onze privacyverklaring met informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Contact

Koningslaan 4
1075 AC Amsterdam
020 – 573 63 11mail@lubbers.nl

Disclaimer

Functioneren van de site

Lubbers en Dijk notarissen stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat website te allen tijd toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze website.

 

Informatie op deze site

Lubbers en Dijk notarissen hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze website. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. Lubbers en Dijk notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze website.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Lubbers en Dijk notarissen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Doeleinden van de gevraagde gegevens

De verwerking van de gevraagde gegevens is uitsluitend gericht op het door de initiatiefnemers, partners en gerelateerde derden van Lubbers en Dijk notarissen kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten, die verband houden met de gevraagde (financiële product-) informatie alsmede t.b.v. promotionele activiteiten en statistische analyses aangaande werking en gebruik van de website. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden om u te informeren over eventuele wijzigingen aangaande de website.

 

Intellectueel eigendom

Deze website is bedoeld voor commerciële doeleinden. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons kantoor. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

 

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lubbers en Dijk notarissen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

 

PINKSTEREN:

Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, is ons kantoor gesloten. Vanaf dinsdag 21 mei zijn wij u graag weer van dienst.

 

Our office will be closed on Whit Monday, 20 May. We are happy to be of service to you again from Tuesday 21 May.